top of page
patrick-tomasso-Oaqk7qqNh_c-unsplash (1)

knooppunt
fenomenologie

van fenomenologie naar politiek

“Onder kritiek wordt niet slechts de beoordeling verstaan van het al of niet overeenkomen van een gegeven antwoord op een gegeven vraagstelling, of van een gegeven oplossing met een gegeven doelstelling, maar voornamelijk het bepalen van de juistheid of de onjuistheid van een vraagstelling of doelstelling.”

(Rudolf Boehm)

bottom of page