top of page
Open leerboek in bibliotheek
Work%20Desk_edited.jpg

Initiatieven

fenomenologie actueel

fenomenologie
Missie

Missie

van fenomenologie naar politiek

Met onder meer de filosofen Rudolf Boehm, Willy Coolsaet en Jacques De Visscher kent Gent een rijke traditie van fenomenologisch onderzoek, dat steeds maatschappelijk en politiek geëngageerd was.

 

Het Knooppunt Fenomenologie heeft tot doel om deze traditie voort te zetten. In de eerste plaats wil het een digitaal archief zijn, waarbij het oeuvre uit het verleden vlot en op één plaats toegankelijk wordt. Maar fenomenologie is meer dan conserveren van het verleden. We moeten de fenomenologie actualiseren met oog op de politiek-economische en ecologische uitdagingen van onze tijd. Sociale problemen moeten kritisch en in de grond worden aangepakt.

 

Door middel van publicaties, lezingen, seminaries en een dialogische samenwerking met universiteiten, hogescholen en het sociale middenveld, zoekt het Knooppunt Fenomenologie naar alternatieven.

initiatieven

Initiatieven

Archief Rudolf Boehm

Het eerste initiatief van het Knooppunt Fenomenologie is het uitbouwen van het digitaal Archief Rudolf Boehm. Zover dit auteursrechtelijk mogelijk is, wordt Boehms oeuvre gedigitaliseerd en op deze website vrij toegankelijk gemaakt. Het archief bevat boeken, artikels, audio-opnames, interviews, et cetera. Wie nog niet bekend is met het werk van Boehm, kan een kijkje nemen bij 'Eerste Kennismaking', een selectie van introducerende werken uit verschillende domeinen van zijn onderzoek.

Het Knooppunt Fenomenologie wil echter meer doen dan enkel het werk van Rudolf Boehm te archiveren. Het wil zijn denken levendig houden, er op doorwerken en een publiekswerking uitbouwen. Concreet plannen wij om in Gent regelmatig een colloquium met een link naar zijn filosofie te organiseren.

Rudolf Boehms natuurfilosofie 

Op zaterdag 24 april 2021 organiseerde het Knooppunt Fenomenologie in het kader van De Dag van de Filosofie een online lezing over Boehms natuurfilosofie. Dit gebeurde in samenwerking met het filosofisch tijdschrift De Uil van Minerva en Avansa (de nieuwe naam van Vormingplus).

 

In een videoboodschap vertelde Jan Leyers hoe Boehm hem beïnvloed heeft:

https://www.dropbox.com/s/tick4fyl11352en/BOEHM%20Jan%20Leyers%20highest.mp4?dl=0

Nieuws

Nieuws

image.png

Donderdag 12 oktober 2023 om 18u

 

Knooppunt Fenomenologie en het KMF nodigen iedereen uit

in de Faculteitszaal van de Blandijn, Universiteit Gent

 

 

voor de

de lezing van

 

Prof. dr. Gert van de Vijver

over Husserls Crisisverhandeling.

 

Lezing in herinnering aan Rudolf Boehm.

 

 

 

Knooppunt Fenomenologie wil samen met het KMF graag vanaf dit academiejaar een jaarlijkse Boehm-lezing organiseren. Voor de eerste lezing vroegen we Professor Gert van de Vijver om te spreken over Rudolf Boehms lectuur van Husserls verhandeling De Crisis van de Europese Wetenschappen en de Transcendentale Fenomenologie. Deze tekst, die één van de meest invloedrijke filosofische teksten is uit de 20e eeuw, werd voor het eerst uitgegeven na de tweede wereldoorlog, en het was Rudolf Boehm die in het Husserlarchief, Marly Biemel bijstond in de voorbereiding van die uitgave. Het was voor Boehm de eerste kennismaking met het werk van de meester van de fenomenologie, en het zou een blijvende indruk op hem maken. Husserls analyse van het falen van de wetenschap door de vervreemding van de leefwereld zou de vaststelling worden waaraan Boehm zijn eigen onderzoek naar de grondvraag van de filosofie zou blijven toetsen.

Gert van de Vijver, die ooit les volgde bij Rudolf Boehm, vindt het belangrijk om de vragen die Husserls Crisisverhandeling ooit opwierp opnieuw te stellen. We vroegen haar om Boehms begrip van deze tekst toe te lichten met haar eigen inzichten. Gert van de Vijver heeft vaak met Rudolf Boehm gesproken over de vragen die Husserls begrippen stelden. Bij deze gelegenheid wil ze deze vragen graag met ons delen. Het zal ons toelaten om Boehms inzichten en ook zijn persoon opnieuw voor de geest te halen.

 

De lezing gaat door in de Faculteitszaal op de eerste verdieping van de Blandijn. De lezing wordt gevolgd door een kleine receptie waarop alle luisteraars vriendelijk worden uitgenodigd.

bottom of page