top of page

Scripties Studenten Boehm

Naar een filosofie van de eindigheid

Onderzoek naar de originaliteit van Merleau-Ponty

Deel I

Jaar

1979-1980

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Willy Coolsaet

Naar een filosofie van de eindigheid

Onderzoek naar de originaliteit van Merleau-Ponty

Deel II

Jaar

1979-1980

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Willy Coolsaet

Het thanatische in onze cultuur
Een herinterpretatie van het grondbegrippenkader van Freud

Jaar

1986-1987

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Luc Vanneste

Het perspectief van de multitude

Jaar

2010

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Sonja Lavaert

The thin red line

Het transcendentale grensbegrip als grondslag van de topica

Jaar

2010

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Henk Vandaele

Histoire et déconstruction

Considérations sur l' espacement de la vérité à partir d' une hypothèse de JL Nancy

Jaar

2001-2002

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Paul Willemarck

De tragiek van het kwaad

Een ethicologische hermeneutiek van de religieuze symboliek in 'Mac Beath' van W. Shakespaere in de filmversie van R. Polanski - twee delen 

Jaar

1981

Scriptie

Doctoraat

Promotor:

Jaap Kruithof

Auteur

Jacques De Visschier

De tragiek van het kwaad

Deel 2

Jaar

1981

Scriptie

Doctoraat

Promotor:

Jaap Kruithof

Auteur

Jacques De Visschier

Narcisme van de oneindigheid

JP Sartre en J Lacan

Jaar

1985-1986

Scriptie

Master

Auteur

Chris Van Kerckhove

Naar een fenomenologische kritiek van het objectivistisch perspectief

Jaar

2002

Scriptie

Doctoraat

Auteur

Lode Frederix

De onleefbaarheid van de wereld

Over de fenomenologische ecofilosofie van Rudolf Boehm

Jaar

2018-2019

Scriptie

Master

Auteur

Jonas Vanbrabant

Zijn en zijnde bij Heidegger

Kritische studie vanuit zijn wetenschapsbegrip

Jaar

1972

Scriptie

Master

Auteur

Willy Coolsaet

Wetenschap en techniek

Bijdrage tot de kritiek van een verantwoording van wetesnchappelijk onderzoek

Jaar

1977

Scriptie

Master

Auteur

Guy Quintelier

Dogmatisme en ontologie bij Levinas

Jaar

1983

Scriptie

Master

Auteur

Paul Willemarck

Bewustzijn en engagement

Kritiek op het vrijheidsbegrip van Sartre

Jaar

1980

Scriptie

Master

Auteur

Johan Moyaert

Controverse tussen psychiatrie en antipsychiatrie

Vanuit de fenomenologie van Merleau-Ponty

Jaar

1978

Scriptie

Master

Auteur

Johan Kesenne

Husserls visie op objekt-subjekt verhouding
Vanuit zijn histoirsch-logische ontwikkeling

Jaar

1982

Scriptie

Master

Auteur

Lode Frederix

Dogmatisme en ontologie bij Levinas

Jaar

1982-1983

Scriptie

Master

Auteur

Paul Willemarck

Relevantiebegrip bij A Gurwitch en A Schutz

Jaar

1987-1988

Scriptie

Master

Auteur

Jean-Marie De Dijn

bottom of page